zielone2Zielone Świątki

Zielone Świątki, zwane też Zielonymi Świętami lub Świątkami. Jest to święto ruchome i obchodzone jest 49 dni po Niedzieli Wielkanocnej
Zielone Świątki wywodzą się z tradycji pogańskiej. Tego dnia zbierano się przy ogniskach by powitać wiosnę.
Zwyczaje
Ludowe obyczaje związane z Zielonymi Świątkami mają swe źródła w obrzędowości przedchrzecijańskiej. Wpisane są w rytm przyrody, oczekiwanie nadejścia lata. Ich archetypem są magiczne praktyki, które miały oczyścić ziemię z demonów wodnych, odpowiedzialnych wiosną za proces wegetacji. Działania te miały zapewnić obfite plony. W tym celu palono ognie, domy przyozdabiano zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami (przystrajanie domostw zielonymi gałęziami miało zapewnić urodzaj, a także ochronić przed urokami). Niektórzy wycinali młode brzózki i stawiali je w obejściu. W ludowej tradycji ziemi dobrzyńskiej - choć już w sposób cząstkowy - zachowały się zwyczaje związane z kultem drzew i zielonych gałęzi. Bydło okadzano dymem ze spalonych święconych ziół, przystrajano wieńcami i kwiatami, a po grzbietach i bokach toczono jajka. W okresie późniejszym zasiane pola obchodziły procesje, niesiono chorągwie i obrazy święte, śpiewano przy tym pieśni nabożne.


W zależności od regionu nazywane były dawniej również Sobótkami (południowa Polska) lub Palinockami (Podlasie) - konsekwencja tego, gdy w okresie chrystianizacji próbowano przenieść obchody Nocy Kupalnej na okres majowych Zielonych Świątek (a dopiero później na termin pierwotnie bliższy temu pogańskiemu świętu, na specjalnie w tym celu ustanowioną wigilię św. Jana. Zielone Świątki szczególnie były popularne wśród pasterzy, którzy ucztowali i tańczyli przy ogniu. Zwyczaj ten do dzisiaj jest popularny wśród górali zagórzańskich i Podhalan, w sobótkową noc na wielu wzgórzach palą się widoczne z daleka ogniska, od których odpala się tzw. fakły (lub kozubki) - szczególny rodzaj pochodni, robionej z kory młodego świerka (w gwarze podhalańskiej smreka/smereka). Robi się z niej swego rodzaju sakwę na długim kiju, do której wkłada się żywicę. Z fakłami robi się pochody między poszczególnymi watrami (tj. ogniskami), a także obchodzi pola, szczególnie te zasiane, w celu odpędzenia złych duchów od zagonów i pól.

zielone1Zesłania Ducha Świętego

Obecnie Zielone Świątki to ludowa nazwa święta kościelnego Zesłania Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego to jedno z ważniejszych świąt kościelnych, które zamyka wielkanocny cykl świąteczny.
Według Dziejów Apostolskich Zesłanie Ducha Świętego miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto pięćdziesiątnicy. Duch Święty zstąpił na zebranych w wieczerniku apostołów, Maryję oraz niewiasty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali charyzmaty, czyli dary duchowe.
W niektórych krajach protestanckich np. w Szwajcarii i Holandii obchody Zielnych Świątek trwają dwa dni. W Polsce Drugi dzień Zielonych Świątek, jako święto państwowe, zniesiono w 1957 roku.

Wiadomości zaczerpnięte z wikipedia.pl

 

Joomla Template - by Joomlage.com