00 morze3Samotność

Naukowcy alarmują: samotność rujnuje życie fizyczne i psychiczne. Samotni szybciej umierają. Samotność zakłóca sen, podnosi ciśnienie i poziom hormonów stresu. Ludziom samotnym zazwyczaj towarzyszy lęk, brak zadowolenia z życia i głód towarzystwa. W dużych miastach widać tendencję do atomizacji, brak zainteresowania innymi ludźmi. Także stosunki rodzinne z latami wygasają, zwłaszcza starsi są osamotnieni. A przecież często trudno im sobie samym poradzić. Choroba, zmęczenie, zagubienie w szumie informacyjnym, niepełnosprawność. Dowiadujemy się o ludziach, którzy dawno odeszli, a nikt o tym nie wiedział. Samotna starość bywa dramatem.
Samotna starość
Kończy się dzień jeden z wielu spędzony samotnie
Siedzi przy stole zamyśleń, czeka na posiłek słowa

Pustka w domu bolesna cisza głuchy telefon
Oczy przenikają przeszłość w głębi boleści widzi ukryty obraz dziecka i wnuków

Ciągła nadzieja że może kiedyś przerwą tę samotności ciszę.
/Sławomir Mierzejewski/

Ale czy zawsze samotność i behawioralnie z nią utożsamiane odosobnienie to tylko zło?
Władysław Tatarkiewicz tak ujął dwoisty charakter samotności: "Samotność jest przyjemnością dla tych,którzy jej pragną i męką dla tych którzy są do niej zmuszeni".
Kto i dlaczego jej pragnie? Samotność stwarza możliwość skoncentrowania się na rzeczach ważnych, odcięcia się od zakłócającego wpływu tłumu. Zwłaszcza ludzie twórczy potrzebują odosobnienia, żeby stworzyć coś wartościowego i oryginalnego. Osobność pozwala na zagłębienie się w swoich myślach i uczuciach,jest potrzebna każdemu, kto chce odnaleźć sens życia, tajemnicę stworzenia, swoje  "ja".
"Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozpłomienia i większym staje się Bóg" /A.Asnyk/
Takie odosobnienie to efekt wyboru, konieczne do sięgnięcia wgłąb siebie.
Natomiast samotność z konieczności, przez zerwanie więzi emocjonalnych i pozytywnych relacji z otoczeniem to smutek i ból. Trzeba zaznaczyć, że człowiek żyjący sam nie musi się czuć samotny jeśli ma przyjacielskie kontakty, spotyka się z ludźmi i z nimi realizuje swoje pasje, zainteresowania,przyjemności. Wtedy nie cierpi z powodu osamotnienia. Natomiast funkcjonowanie w rodzinie nie zawsze chroni przed odczuwaniem samotności. Robin William
skonstatował  "Najgorsza jest samotność wśród bliskich"

 

Joomla Template - by Joomlage.com