Najważniejsze pytanie

Trudny wybór, bo ważność zadawanego pytania zmienia się w zależności od sytuacji życiowej i od tego czym aktualnie się poznawczo zajmujemy. Pytania z tzw. górnej półki stawiane są na gruncie filozofii i gnoseologii. To mogą być takie pytania jakie stawia obecnie Ksiądz prof.Heller szukając naukowych uzasadnień religii. Inne pytania wiążą się z życiem codziennym, z problemami, które nas bezpośrednio dotyczą i nie umiemy ich rozwiązać. Myślę, że nie tylko ja zadaję sobie pytanie: "Jak bronić się przed zalewem informacji? Jak odróżnić korzystne dla funkcjonowania fizycznego i psychicznego od tych, które są zbędnym balastem?"
Może wykształcić obronność percepcyjną, odizolować się i odbierać tylko sygnały ostrzegające przed zagrożeniem? Skoncentrować się na myśleniu, kojarzeniu, przypominaniu tego co było w życiu istotne, spróbować robić syntezę przeżyć i zmieniających się poglądów. Taka względna izolacja od zewnętrznych bodźców może się udać tylko przez pewien czas. Jednak człowiek, mimo że uważa za szkodliwy przesyt informacyjny jest ciekawy nowych zdarzeń i chce uczestniczyć także w tym, co go otacza. Pozostaje uczenie się selekcjonowania informacji.

Bożena Bertman

Joomla Template - by Joomlage.com